Seminar om Screening af unge voluntører d. 22. juni 2022

-Seminaret er gratis for DMRs medlemsorganisationer og koster 300kr for ikke medlemmer.
-Du modtager betalingsoplysniger pr. mail.
-Deadline for tilmelding for tilmelding er den 10. juni 2022.


Tilmeldingsoplysninger

Telefonnummer
Fornavn/mellemnavn *
Efternavn*
Eventuelt organisation
E-mail*
 Dansk Missionsråd
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
CVR 17040499
dmr@dmr.org