Konference på Christiansborg: Sådan forebygger vi fremtidige epidemier gennem et mere plantebaseret fødevaresystem, 20. september 2021

Konferencen er arrangeret af Dansk Vegetarisk Forening og finder sted i regi af "Netværk for Fremtidens Planteproteiner i Danmark", som har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Landbrug, fødevarer og fiskeri.

Samtykkeerklæring:
Ved min tilmelding accepterer jeg at modtage nyheder og information om konferencen. Jeg giver desuden samtykke til, at jeg må blive fotograferet og filmet på konferencen.

Du bedes udfylde nedenstående tilmelding, hvorefter du modtager en mail med bekræftelse. Det er vigtigt, at du giver besked, hvis du ikke modtager en bekræftelse:

Navn og email

Telefonnummer
Fornavn/mellemnavn *
Efternavn*
E-mail*
 

Jeg accepterer hermed DVFs privatlivspolitikDansk Vegetarisk Forening
Vesterbrogade 15, 2.
1620 København V
CVR 34640122
mette.fisker@vegetarisk.dk