Medlem
Forældre
Betaling

Bliv medlem af LMBU

Alle enkeltpersoner uanset alder kan blive medlem af LMBU.
Bor du i nærheden af en lokalforening for enten Kids, Between eller LMU, så kan du melde dig ind i den lokale forening.
Men er der ikke en lokalforening i nærheden, så kan du melde dit barn og/eller dig selv ind i landsforeningen via formularen på denne side.

Medlemmer i LMBUs lokalforeninger er automatisk også medlem af landsforeningen med de medlemsrettigheder og muligheder for demokratisk indflydelse, som medlemskab medfører.

Kontingent for landsmedlemskab er kr. 100,- og opkræves en gang om året.
Kontingent for lokalt medlemskab fastsættes på generalforsamlingen i hver enkelt lokalforening.

Udfyld oplysningerne om dit barn og/eller dig selv her:

Fornavn  Efternavn
Fødselsdato
Adresse
Postnummer og by 
Emailadresse 

Hvis medlemmet er under 16 år, så skal forældre/værges navn også indtastes (kommer på næste side)
Hvis medlemmet er over 16 år, så skal forældre/værge ikke indtastes